W lutym 2020r pomyślnie przeszliśmy audyt recertyfikacyjny przeprowadzony przez firmę SGS
Polska Sp z o.o. dzięki któremu przyznano nam nowe numery Certyfikatów:

Numer certyfikatu FSC: SGSCH-COC-070358
Numer certyfikatu PEFC: PL 19/1175
Ważność obu certyfikatów: 03.02.2020r – 02.02.2025r.

Dodatkowe informacje dotyczące ważności certyfikatu FSC można sprawdzi ć i na stronie internetowej www.info.fsc.org/certificate.php

Dodatkowe informacje dotyczące certyfikatu PEFC można sprawdzi ć i na stronie internetowej https://www.pefc.org/find-certified